I. Uluslararası Katılımlı Ozon Terapi Kongresi

KONGRE ONURSAL BAŞKANI

Dr. Mahmut Tokaç
İstanbul Medipol Üniversitesi
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Araştırma ve Uygulama Merkezi

KONGRE BAŞKANLARI

Dr. Yusuf İzzettin Güven
Dr. Lale Yeprem

KONGRE SEKRETERİ

Dr. A. Arzu Şakul
Dr. Saltuk Aytaçoğlu

DÜZENLEME KURULU

Dr. A. Arzu Şakul
Dr. Mahmut Tokaç
Dr. Avni Babacan
Dr. Lale Yeprem
Dr. Nurettin Lüleci
Dr. Renate Viebahn
Dr. Saltuk Aytaçoğlu
Dr. Stefan Tiron
Dr. Yusuf İzzettin Güven
Dr. Ziad Fahmy

KONUŞMACILAR

Dr. Arzu Dinç

Dr. Avni Babacan

Dr. Ayşegül Ellialtıoğlu

Dr. Başak Erginel

Dr. Demet Uçar

Dr. Duygu Dayanır

Dr. Emre Ata

Dr. İlhami Atılgan

Dr. İrem Ö. Özkara

Dr. Lale Yeprem

 

Dr. Nafiz Karagözoğlu

Dr. Nurettin Lüleci

Dr. Pınar Yalçın Bahat

Dr. Renate Viebahn

Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Dr. Sema Eren

Dr. Stefan Tiron

Dr. Tülay Erçalık

Dr. Yusuf İzzettin Güven

Dr. Ziad Fahmy

12 EKİM 2018

12.00 – 14.30: Kayıt

14.30 – 15.00: Açılış Konuşmaları

15.00 – 16.00: Gelecekte GETAT (Bakanlık Temsilcisi) Sorular ve Katkılar (Katılımcılar)

16.00 – 16.15: Ara

16.15 – 17.30: Ozon Terapinin Diğer GETAT Yöntemleri ile Kombinasyonu (Yuvarlak Masa Toplantısı)

13 EKİM 2018 (1. SALON - SİMULTANE TERCÜME)

1. OTURUM: Başkanlar (Dr. Yusuf İzzettin Güven, Dr. Başak Erginel)

09.00 – 09.15: Açılış Konuşmaları

09.15 – 09.35: Ozon Terapi Endikasyon ve Uygulama Yöntemleri (Dr. Lale Yeprem)

09.35 – 09.55: Ozon Terapi ve Tedavi Protokolleri (Dr. Saltuk Aytaçoğlu)

09.55 – 10.20: Disk Hernilerinde Intradiskal Ozon Terapi Uygulaması (Dr. Nurettin Lüleci)

10.20 – 10.30: Soru – Cevap

10.30 – 10.40: Kahve Molası

2. OTURUM: Başkanlar (Dr. Saltuk Aytaçoğlu, Dr. Mete Edizer)

10.40 – 11.20: ANA Pozitif Kronik Ağrı Sendromunda (Fibromiyalji) Ozon Terapinin Rolü ve Romatoid Artritte Ozonun İmmünolojik Etkisi (Dr. Ziad Fahmy)

11.20 – 12.00: Romatoid Artritte, Sistemik Ozon Uygulamalarının, Major Otohemoterapi ve Rektal Insuflasyonun, EBM’in Uluslararası Sınıflandırmasına Göre Değerlendirilmesi (Dr. Renate Viebahn)

12.00 – 12.20: Behçet Sendromu ve Beyin Metastazlı Küçük Hücreli Akciğer CA Olgularında Ozon Terapi, İki Vaka Sunumu (Dr. Yusuf İzzettin Güven)

12.15 – 12.30: Soru – Cevap 

12.30 – 13.30: Öğle Yemeği

3. OTURUM: Başkanlar (Dr. Lale Yeprem, Dr. Saltuk Aytaçoğlu)

13.30 – 14.30: Ameliyathane Uygulama (Dr. Nurettin Lüleci, Dr. Demet Uçar)

14.30 – 15.30: Düşük Doz Ozon Konsepti ve Onkolojide Parenteral Yüksek Dozlu C Vitamininin Komplementer Kullanımı (Dr. Renate Viebahn)

15.30 – 15.40: Soru – Cevap

15.40 – 15.50: Kahve Arası

4. OTURUM: Başkanlar (Dr. Saltuk Aytaçoğlu, Dr. Ayşegül Ellialtıoğlu)

15.50 – 16.10: Posturoloji ve Ozon Terapi: Ne Yapmalıyız, Ne Yapmamalıyız? (Dr. Stefan Tiron)

16.10 – 16.30: Trigeminus Nevraljisinde Ozon Terapi (Dr. Stefan Tiron)

16.30 – 17.30: Posturoloji ve Podolojide Ozon Terapi Uygulamaları (Dr. Stefan Tiron)

17.30 – 17.45: Soru – Cevap

13 EKİM 2018 (2. SALON - TÜRKÇE)

1. OTURUM: Başkanlar (Dr. Hakan Ulucan, Dr. İlhami Atılgan)

09.20 – 09.40: Infertilite ve Menopozda Ozon Tedavisi (Dr. İlhami Atılgan)

09.40 – 10.00: Primer Diz Osteoartritinde Prp+Ozon, Betametazon+Ozon ve Sadece Ozon Enjeksiyonlarının Ağrı ve Hareket Kısıtlılığı Üzerine Etkisi (Dr. Demet Uçar)

10.00 – 10.20: İntradiskal O2-O3 Tedavisinin Lomber Dejeneratif Diskopatiye Bağlı Bel Ağrılarındaki Etkinliği (Dr. Tülay Erçalık)

10.20 – 10.30: Soru – Cevap

10.30 – 10.45: Kahve Molası

2. OTURUM: Başkanlar (Dr. A. Arzu Şakul, Dr. Ahmet Rahmi Onur)

10.45 – 11.05: Myofasyal Ağrı Sendromunda Lokal Ozon Enjeksiyonu ve Kuru İğne Tedavisinin Karşılaştırlması (Dr. Arzu Dinç)

11.05 – 12.15: Uygulama (Ozon Terapi Cihaz ve Aksesuarları ile Kullanım Teknikleri) (Dr. LaleYeprem)

12.15 – 12.30: Soru – Cevap

12.20 – 13.30: Yemek Arası

13.30 – 15.50: (1. Salon’da ortak oturum yapılacaktır)

15.50 – 16.40: Uygulama (Ozonlu PRP Hazırlama) (Dr. Lale Yeprem)

14 EKİM 2018 (1. SALON - TÜRKÇE)

7. OTURUM: Başkanlar (Dr. Mete Edizer, Dr. Yusuf İzzettin Güven)

09.00 – 09.25: FTR ve Ozon Terapi: Özel Akgün Hastanesi Deneyimlerimiz (Dr. Ayşegül Ellialtıoğlu)

09.25 – 10.00: Algoloji ve Ozon Terapi: Gazi Üniversitesi Deneyimlerimiz  (Dr. Avni Babacan, Dr. Hakan Dayanır)

10.00 – 10.20: Fibromiyaljide Ozon Terapi: Serum Oksidatif Stres, Ağrı Şikâyeti, Depresyon ve Anksiyete Seviyelerine Etkileri (Dr. Duygu Dayanır)

10.20 – 10.35: Soru – Cevap

10.35 – 10.45: Kahve Arası

8. OTURUM: Başkanlar (Dr. Avni Babacan, Dr. Saltuk Aytaçoğlu)

10.45 – 11.15: Diyabet ve Ozon Terapi (Dr. Yusuf İzzettin Güven)

11.15 – 11.35: Ozon Tedavisi Mikroalbuminüri için Yeni Çözüm Olabilir mi? (Dr. Nafiz Karagözoğlu)

11.35 – 11.55: Cerrahi Ampütasyon Kararı Alınmış Diyabetik Ayak Olgusunda 5 Farklı Ozon Uygulaması (Dr. Saltuk Aytaçoğlu)

11.55 – 12.15: Soru – Cevap

12.15 – 13.30: Yemek Arası

WORKSHOP;

13.30 - 15.30: FTR’de Ozon Terapi Uygulamaları (Dr. Ayşegül Ellialtıoğlu)

14 EKİM 2018 (2. SALON - TÜRKÇE)

1. OTURUM: Başkan (Dr. Ayşegül Ellialtıoğlu)

09.00 – 09.30: Antibiotiklere Dirençli Üriner Enfeksiyonda Ozonlu Su Kullanımı, Crash’a Bağlı Ampütasyon Kararı Alınmış Ayakta Hirudoterapi Ozon Terapi Uygulaması (Dr. Yusuf İzzetin Güven)

09.30 – 10.00: Mikrobiyom ve Tip III Alerji (Dr. Sema Eren)

10.00 – 10.20: HPV Seropozitif Olgularda Ozon Terapinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  (Dr. Pınar Yalçın Bahat)

10.20 – 10.30: Soru – Cevap

10.30 – 10.45: Kahve Arası

2. OTURUM: Başkanlar (Dr. Başak Erginel, Dr. Ahmet Rahmi Onur)

10.45 – 11.05: Diz Osteoartitli Hastalarda Ağrı Yönetiminde Etkili Bir Tedavi Yöntemi: Intraartiküler Ozon Enjeksiyonu (Dr. Emre Ata)

11.05 – 11.25: Deneysel Hayvan Modellerinde Ozon Terapinin Cerrahi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi (Dr. Başak Erginel)

11.25 – 11.45: Fonksiyonel Beslenme ve Açlığın Nörobiyolojisi (Dr. Muhammed İkbal Alp)

11.45 – 12.15: Ozon Tedavisi Ve IV Yüksek Doz C Vitamini Tedavilerinin Kanser Dışı Kullanım Alanları  (Dr. İrem Ö. Özkara)

12.15 – 12.30: Soru – Cevap

12.30 – 13.30: Öğle Yemeği

13.30 – 17.00: 1. Salon’da Pratik Uygulama